tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A bombay cat; A thin black cat; A cat with a distinguished male face.
Check out that Stinkman, he's pure panther.
viết bởi Ooshi 17 Tháng một, 2012