tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A series of farts that are let out in rhythmic succession.
Yo, bitch, yo ass was lettin' out some stinkopated rhythms last night, shieeeet !
viết bởi Shit_4_Brains 09 Tháng năm, 2007