Top Definition
The act of making love to a woman during that "special time" of the month.
That girl I copped off with last night, turned out she was up on blocks. Still, spot of stirring the paint never did anyone any harm. Knob looked like something off a butcher's slab afterwards, mind!
viết bởi eXOBeX 19 Tháng hai, 2011
Have sex with a girl on her period.
Bloke 1: Dude, that skank I was nailing last night was on her jam rag!

Bloke 2: Stirring the paint, that's rank man.
viết bởi Cunto McGee 05 Tháng mười, 2011
woman masurbating using any finger like object
Janey loves stirring the paint.
viết bởi money 09 Tháng một, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×