tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Intoxicated from cannabis; Stoned.
I just got stizo'd on a bowl of the killer.

I got stizo'd and couldn't remember.
viết bởi romeedee 26 Tháng sáu, 2010