tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A charming, intelligent and strikingly handsome go-getting young charmer.
That Joe guy is a real Stokeld. I want his babies.
viết bởi Nameless One 04 Tháng chín, 2004
 
2.
Frosty, the snowman.
A rather lonely looking snowman called Joe.
viết bởi Mr Piss-Brains 12 Tháng hai, 2004