Top Definition
A term used by stoners to elaborate to their friends how much more fucked up they're going to get off their new weed.
Tony we're going to get so much more stonder off this weed
viết bởi Jeff Hodge 08 Tháng một, 2007
the need to smoke more marijuana
pass that blunt i need to get stonder
viết bởi exile 28 Tháng hai, 2005
someone that smokes ALOT more than others.
girl you stonder than stonded.
viết bởi lil'weedy 16 Tháng hai, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×