Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
The exact opposite of the word shoots
"Man i crashed your car"
"Stoohs"
viết bởi Westsidehaole 23 Tháng mười, 2009
0 0

Words related to Stoohs:

botch jew jewish shitty shoots