tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Smoking/getting high while chilling on a stoop.
Stoop(ing) Herb
viết bởi Herbie B. 07 Tháng tư, 2011