tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Getting smart with someone.
Having an attitude with someone
Yo Rob Stop poppin fly wit me dawg
viết bởi RD518 07 Tháng tám, 2011