tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
When you are a massive boring bastard on drugs.
Harry's been a Stopesy all night.
viết bởi Grimeyn Bumdort 10 Tháng hai, 2011