tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Nickname reffering to Stop & Shop supermarket.
Run down to stoppies and pick up something for dinner.

viết bởi - P 18 Tháng hai, 2009