Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là alabama hot pocket:
 
22.
Antonym of goes.
Used to describe something that is not cool; sucks.
Terren: Ew, what the hell is she wearing?
Sara: That shit hella stops.
viết bởi WEhellaGO 30 Tháng mười hai, 2006
1 9