tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
An excellent programmer =P
Dont you wish you were StormTide.
viết bởi StormTide 10 Tháng hai, 2003