tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
A car with all white paint and black rims, heavy tint.
Damn that escalade is stormtroopin'm
viết bởi Paranoid Android. 28 Tháng mười hai, 2008

Words related to Stormtroopin'm

cars murdered out rims stormtrooped stormtroopered out