tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
you aren't good enough to know
----- Stormz ---- ----- ---- ---- please.
viết bởi stormz 20 Tháng sáu, 2003