tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
8.
a stupid kid that always dumps you and is a homosexual!!!
Did you hear stosh dumped me for a guy???
viết bởi kiki fantana 31 Tháng bảy, 2006