Top Definition
verb — (a) mega mastering; (b) performing at a level that very, very few can ever hope to meet.
adj./adv. — (a) having perfected the art of mega mastery; (b) intelligent, beautiful and talented beyond the comprehension of nonmega masters; (c) untouchable.
Mega Masters Nikki and Marci annihilated their competition last night. As usual, those ladies were stowen.
#intelligent #talented #beautiful #skillfull #untouchable
viết bởi MONS 11 Tháng tư, 2006
verb — (a) mega mastering; (b) performing at a level that very, very few can ever hope to meet.
adj./adv. — (a) having perfected the art of mega mastery; (b) intelligent, beautiful and talented beyond the comprehension of nonmega masters; (c) untouchable.
Mega Masters Nikki and Marci annihilated their competition last night. As usual, those ladies were stowen.
#master #brilliant #exceptional #untouchable #annihilate
viết bởi MONS 01 Tháng năm, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×