Top Definition
verb — (a) mega mastering; (b) performing at a level that very, very few can ever hope to meet.
adj./adv. — (a) having perfected the art of mega mastery; (b) intelligent, beautiful and talented beyond the comprehension of nonmega masters; (c) untouchable.
Mega Masters Nikki and Marci annihilated their competition last night. As usual, those ladies were stowen.
viết bởi MONS 11 Tháng tư, 2006
verb — (a) mega mastering; (b) performing at a level that very, very few can ever hope to meet.
adj./adv. — (a) having perfected the art of mega mastery; (b) intelligent, beautiful and talented beyond the comprehension of nonmega masters; (c) untouchable.
Mega Masters Nikki and Marci annihilated their competition last night. As usual, those ladies were stowen.
viết bởi MONS 01 Tháng năm, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×