tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The act of being truthfull. Being honest. Telling the truth.
I ain't lyin this is the straightupness truth brotha!
viết bởi Tiger6513 28 Tháng mười, 2009