tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Someome who makes unusual, extraordinary, or curious; odd; queer: remarks.
WOW! That intern is a "Strange Cat"...
viết bởi HomerSKy 02 Tháng sáu, 2012