tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A slutty tank top.
My boobs are popping out of my stranky.
viết bởi Jessica S. 27 Tháng ba, 2003