tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
1. Big Plan
2. The Art of Thinking
My strategy is to dominate the world.
viết bởi Atmey 10 Tháng tám, 2010
 
2.
John and Drew cough when It's my turn to toss the bean bag and call it Strategy.. CHEATERS
viết bởi msw08 27 Tháng bảy, 2011