tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Bad Teenage Mustache
That guy has a bad Stratknight, he should shave it off.
viết bởi Nancy 19 Tháng chín, 2003