tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
"Straight", satisfactory, or moderatley above average
That nugget is real streeze!
viết bởi Klotts 26 Tháng một, 2009