Top Definition
One evening a group of girlfriends and I were getting ready to go out and we were talking about who was going to be in the bar-a stringle is a straight and single man.
That guy over there is hot, I wonder if he's stringle.
viết bởi Malee Ackerman 26 Tháng tư, 2007
The act of tying string to and object.
Will you stringle the lace to the stick?
viết bởi Moreland15 01 Tháng mười một, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×