tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
When you are eating a delicious stromboli, then you are stromboli poppin'.
Damn, girl, you got your stromboli poppin'.
viết bởi Matty Diesel 11 Tháng mười một, 2011