tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
When you see a girl that is really ugly, your boner retracts its statment.
Damn that girl was so ugly I got a Stromboner!
viết bởi Murphy123 10 Tháng ba, 2009