tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Filipino gay lingo which means anal intercourse
gays sometimes performs strombong though it may be unhygienic to some.
viết bởi bynternet 30 Tháng năm, 2011