tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Edmon S. from RMS
When someone sucks and runs away
viết bởi Taron g 18 Tháng sáu, 2003