tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
The act of getting or giving head. The dick is the "mic".
Bro, I got some studio time last night.
viết bởi ThatDude18 03 Tháng hai, 2010