tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Someone who is both stupid and fucking ugly, usually found performing menial tasks.
Yo momma is stufugly.
viết bởi TomW82 30 Tháng năm, 2007