tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
to pack fat a bowl
dude stweak that thing, don't skimp
viết bởi Shilohlionheart 07 Tháng năm, 2010