tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
A skinny person who eats like a pig.
"Slow down on the potatoes, stybeast".
viết bởi aesimpleton 02 Tháng hai, 2012