tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Two gays walking down the street with a baby
george bush and tony blair
viết bởi daniel singleton 03 Tháng tư, 2004