Top Definition
A half-Indian, half-Korean with a college paper to finish but procrastinates until the absolute last minute, even after resorting to energy drinks and food to stay up the entire night. Tends to also have a odd leg wound. From Milan.
"Hey man, finish your paper instead of being such a goddamn suckernut."
viết bởi Kipan Maladia 11 Tháng chín, 2011
A derogatory name for any male or female asian that looks hispanic.
Guy 1: Hey i bet you $5 that that guy is mexican.
Guy 2: You're on! I'll ask him.
(aska, and comes back with answer)
Guy 2: You owe me $5 he's a suckernut.
Guy 1: DAMNIT!
viết bởi CHUNKYBOY 14 Tháng chín, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×