tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
The cream you turn to for ANY injury. An antiseptic babe.
"Shit man, I burned myself"
"No worries, I've got some Sudo" (Slang for sudocrem)
viết bởi Whale321 02 Tháng mười một, 2012