tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Skydiving while holding onto a buddy.
"Hey, we're still going suicide hugging this weekend right?"
viết bởi Jenzino 22 Tháng bảy, 2009