tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A society that is slowly killing itself
The human race
viết bởi Freezy 02 Tháng bảy, 2003