tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A Suick3 is a person who tries to slit his wrist with a coke can.
viết bởi 2nd seal 18 Tháng hai, 2003