Top Definition
kill oneself by playing seek-and-hide game
The word suihide is invented from the experience of Mr. Qiaoming Li ,who was found dead after he was put into custody more than 10 days for his cutting a tree on Kuming city, Yunnan province. The initial report issued by the police said he fell down when playing a hide-and-seek game during the custody along with other prisoners.
viết bởi emotionormal 21 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×