tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Absolutely adorable
Kittens, puppies, and people named Sulema
viết bởi JuDoBean 25 Tháng một, 2011