tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
n. one who cries like a sissy when his favorite hippy, kid-toucher band breaks up.
He was a real Sun1 the day Phish broke up.
viết bởi lolzorz 07 Tháng sáu, 2004