Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
1. The opposite of cynicism.
2. Doing something good for a stranger with no monetary gain just cause you have some free time.
Cynicsm is dead. Long Live Sunderism!
:b:
viết bởi apedog 29 Tháng chín, 2004
3 1