tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Getting a blow job as a wake-up call. If she doesn't do this, she doesn't love you.
Sunrise Head is superior to the traditional alarm clock.
viết bởi dieselaj 09 Tháng chín, 2005