tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
How people say "Son of a bitch"
Or if they dont know how to spell.
Mom: You sunuvabitch!
Me: Lol.
viết bởi Michael_Ho 10 Tháng hai, 2009