tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
How to address a good friend. Comes from the song "Do The John Wall" by: Troop 41.
*Sees good friend* "Sup John?!"
viết bởi mdale 15 Tháng sáu, 2013