Top Definition
The deadliest being in the universe. Its complex brain-eating, ninja star throwing, universe traveling, Arg-saying, robotic wrangling skills are unstoppable... Plus, its super. It's like a fusion of Chuck Norris + Goku super saiyen 3 + Domo + Dracula + The Hulk + Fergie. Sometimes abbreviated as SZNSPRCV.
Person 1: "HOLY SHIT!"

Person 2: "WHAT?!"

Person 1: "I thought I just saw a Super zombie ninja space pirate robo-cowboy vamp!!!

Person 2: "RUNNN!!!!!"
#super #zombie #ninja #space #pirate #robot #cowboy #vampire #fergie #hulk #goku #chuck norris #nomnomnom #unstoppable #death machine
viết bởi DriftingNick 06 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×