Top Definition
The deadliest being in the universe. Its complex brain-eating, ninja star throwing, universe traveling, Arg-saying, robotic wrangling skills are unstoppable... Plus, its super. It's like a fusion of Chuck Norris + Goku super saiyen 3 + Domo + Dracula + The Hulk + Fergie. Sometimes abbreviated as SZNSPRCV.
Person 1: "HOLY SHIT!"

Person 2: "WHAT?!"

Person 1: "I thought I just saw a Super zombie ninja space pirate robo-cowboy vamp!!!

Person 2: "RUNNN!!!!!"
viết bởi DriftingNick 06 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×