Top Definition
A frigid bitch, who knows she is a bitch, and refuses to change.
Yo, shes such a super hardcore mega bitch, and she knows it.
viết bởi Fitz 09 Tháng tư, 2003
Phil C
1. We told phil to eat a flower and he did, therefore he is a super-hardcore-mega-bitch.
viết bởi Chubbs 06 Tháng năm, 2003
A woman who has 12 to a 14 inch dildo stuck up her enourmously flabby or loose ass and therefore lashes out at a society that refuses to help her remove it. But she deserves it, the fucking bitch...
Yo, that super-hardcore-mega-bitch was hella bitchy today.
viết bởi The Duke 06 Tháng năm, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×