Top Definition
A women with exceptional physical or mental ability, esp. one who successfully manages a home, brings up children, and has a full-time job
She is my super women
viết bởi KingMike414 17 Tháng mười hai, 2012
A female who makes sandwiches really fast
"Natashah makes sandwiches really fast, she is a superwoman"
"Yo Josh's mom makes sandwiches so fast that bitch must be a superwoman"
viết bởi GetInMySleepingBag 10 Tháng tám, 2012
When having intercourse, a woman allows a man to cum inside her and then stands over his face like superwoman and lets the cum fall onto his face.
When Cheyenne left the bar with a total douche-bag, her best friend yelled after her "Superwoman that bro".
viết bởi Cheyenne Cummins 01 Tháng mười hai, 2007
A super fat lady.
"Janvier is a superwoman"
viết bởi General_Coolman 10 Tháng ba, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×