tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
To be described as the most sexy badass guy you will every know.
He's so Surette
viết bởi Les Awesome 30 Tháng sáu, 2011