tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The act of swimming to the water's surface after diving underwater
The surface rush was hard after diving so deep.
viết bởi Chexd 21 Tháng tám, 2008

Words related to Surface Rush

dive drown rush surface underwater